12-й науково-практичний симпозіум «Діагностика первинних імунодефіцитів на різних рівнях надання медичної допомоги дітям» в рамках Центрально-Східноєвропейської програми ”J-project”

26-27 травня 2016 року у м. Чернівцях відбувся 12-й в Україні симпозіум-нарада з міжнародною участю «Діагностика первинних імунодефіцитів на різних рівнях надання медичної допомоги дітям» в рамках Центрально-Східноєвропейського проекту “J Project”.

Симпозіум відбувається щорічно, організований за ініціативою кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (зав. кафедри – професор Чернишова Л.І.) та Всеукраїнської асоціації «Дитяча імунологія». До цього подібні симпозіуми, які покликані підвищити обізнаність лікарів щодо проблеми первинних імунодефіцитів, були проведені в 11 регіонах України: Київ (2004), Львів (2005), Запоріжжя (2007), Одеса (2008), Севастополь (2009), Харків (2010), Луцьк (2011), Чернігів (2012), Мукачеве (2013), Полтава (2014), Житомир (2015). Проведенню заходу сприяли Чернівецька обласна державна адміністрація і партнерська підтримка виробника препарату для замісної терапії внутрішньовенним імуноглобуліном ПрАТ «Біофарма».

Конференція проходила на базі туристичного комплексу «Сонячна долина» у с. Бояни, недалеко від м. Чернівців, та зібрала велику аудиторію лікарів різних спеціальностей Чернівецької області та інших регіонів України, переважно дитячих імунологів, педіатрів, сімейних лікарів, дитячих інфекціоністів, алергологів, епідеміологів. Вітання від МОЗ України оголосила Волосовець І.П., яка підтвердила підтримку МОЗ щодо розв’язання проблеми імунодефіцитів у дітей та побажала плідної роботи учасникам симпозіуму. Від департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА виступив Лисюк Ю.М., який висловив вдячність за проведення Європейського симпозіуму в Чернівцях, підкреслив актуальність проблеми дитячих імунодефіцитів. Зачитано було вітання від керівника Центрально-Східноєвропейського проекту “J Project” проф. Ласло Мароді.

Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України з дитячої імунології та голова «Всеукраїнської асоціації дитячої імунології» професор Чернишова Людмила Іванівна відкрила симпозіум оглядом досягнень та проблем стосовно первинних імунодефіцитів в Україні та світі станом на 1 січня 2016 р.

Програма заходу

Первинні імунодефіцити (ПІД) – генетично обумовлені вроджені захворювання, що супроводжуються порушеннями імунної відповіді. Вони різноманітні за характером і вираженістю імунних дефектів, клінічних проявів і молекулярних порушень. Для клінічної картини ПІД характерні повторні та хронічні інфекційні процеси з важким перебігом, частіше бронхолегеневої системи і ЛОР-органів, шкіри і слизових оболонок; можуть розвиватися гнійні лімфаденіти, абсцеси, остеомієліт, менінгіт і сепсис. При деяких формах є прояви алергії, аутоімунних захворювань і можливий розвиток пухлин. В даний час описано близько 300 нозологічних одиниць ПІД, виявлені гени, відповідальні за розвиток більшості цих захворювань. Поширеність ПІД істотно відрізняється в різних країнах. У США частота захворювання 1:1200, в Туреччині – 30:100 000, в країнах ЄС – 60:100 000 населення. В Україні – 1,19 на 100 000 населення. Такі низькі цифри в порівнянні з іншими країнами не відображають реальну картину захворюваності, а демонструють вкрай низький рівень діагностики даної патології, з одного боку, і високий рівень ранньої смертності пацієнтів – з іншого. Це передбачає необхідність проведення просвітницької роботи серед лікарів-педіатрів, неонатологів, сімейних лікарів з метою підвищення інформованості і настороженості щодо ПІД в Україні.

Симпозіум включав і школу-семінар у форматі інтерактивного спілкування. Спочатку було проведено оцінку вихідних знань учасників школи-семінару, використовуючи тестовий контроль. Робота в групах давала можливість присутнім лікарям задавати питання доповідачам, обговорити клінічні прояви первинних імунодефіцитів у зрізі свого досвіду. Розбиралися питання критеріїв ранньої діагностики вроджених імунодефіцитів на етапі надання первинної медичної допомоги дітям та показання для обов’язкового направлення до дитячого імунолога. Це дасть можливість більшого виявлення первинних (вроджених) імунодефіцитів та своєчасного призначення адекватного лікування, що не тільки спасає життя, але й забезпечує його якість. Неодноразово було наголошено про недоцільність і навіть шкідливість так званої імуностимулюючої терапії при ПІД.

У другій частині заходу провідні фахівці виступали на теми актуальних імунологічних захворювань у дітей. Професор Костюченко Л.В. (Львів) в своїй доповіді показала можливість різних проявів захворювання при мутаціях в одному гені. Професор Волоха А.П. (Київ) зупинилася на Епштейн-Барр інфекції, як прояві імунодефіциту. Викликали інтерес слухачів доповіді про діагностику лімфом у дітей з первинними імунодефіцитами (І.Я. Савчак, Львів), про діагностику у дітей нової групи первинних імунодефіцитів – автозапальних захворювань (Ю.С. Степановський, Київ). Жваве обговорення було клінічних випадків з практики, які представили А.В. Дашкевич (Чернівці), Л.І. Назаренко (Черкаси), Г.С. Бенько (Івано-Франківськ).

В роботі симпозіуму взяла участь голова пацієнтської організації ГО «Рідкісні імунні захворювання» Г. Павук, яка проінформувала результати роботи організації за 2015 рік.

Професор Чернишова Людмила Іванівна завершила симпозіум словами про результати роботи дитячих імунологів, коли діти з первинними імунодефіцитами вже доживають до дорослого віку, і виникає необхідність співпраці з дорослими імунологами, а також про перспективи наступних конференцій з приводу первинних імунодефіцитів.

Після завершення симпозіуму відбулися збори делегатів місцевих осередків та правління ГО «Всеукраїнська асоціація дитячої імунології».

В кінці зустрічі для учасників школи-семінару була організована екскурсія по Чернівцях: лікарі прогулялися центром міста, ознайомилися з історією регіону, а також з архітектурним ансамблем Чернівецького національного університету – одним із семи чудес України та об’єктом світової спадщини ЮНЕСКО.