ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ДИТЯЧОЇ ІМУНОЛОГІЇ

Всеукраїнська асоціація дитячої імунології

є громадською організацією, яка об’єднує на основі єдності інтересів та за професійною ознакою громадян України – лікарів-імунологів дитячих, інших лікарів суміжних спеціальностей, а також науковців, викладачів та спеціалістів з інших галузей знань, чия професійна діяльність пов’язана з галуззю дитячої імунології.


Основна мета

Сприяння професійному та науковому розвитку дитячої імунології.


Основні завдання

  • сприяння вдосконаленню дитячої імунологічної служби та основних форм і методів надання професійної медичної допомоги;

  • інформування про досягнення та досвід роботи імунологічної науки, сприяння впровадженню нових методів імунопрофілактики, імунотерапії, діагностики захворювань у дітей та інших пріоритетних напрямків у галузі дитячої імунології і суміжних спеціальностей.