XI Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Питання імунології в педіатрії”

РЕЗОЛЮЦІЯ

XI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю

“ПИТАННЯ ІМУНОЛОГІЇ В ПЕДІАТРІЇ”

31 жовтня – 1 листопада 2013 року в м. Києві відбулась XI Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Питання імунології в педіатрії», присвячена 20-ти річчю кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО ім. П.Л. Шупика, організована Міністерством охорони здоров’я, Національною академією післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика та Всеукраїнською асоціацією «Дитяча імунологія».

Конференція, присвячена проблемних питанням дитячої імунології, зібрала близько 600 учасників. З привітаннями до учасників конференції виступили ректор НМАПО ім. П.Л. Шупика, академік НАМН України професор Вороненко Ю.В., президент Асоціації педіатрів України, директор ДУ «Інститу педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України» академік НАМН України професор Антипкін Ю.Г., головний лікар КМДКЛ№1 Кожара Ю.О., представники МОЗ України. В своїх виступах вони підкреслили значення розвитку імунології для нашої країни, історію розвитку і досягнення кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології, очолюваної професором Чернишовою Л.І. Професор Чернишова Л.І. в своїй вступній доповіді висвітлила проблеми і основні досягнення служби дитячої імунології.

У рамках конференції проведено 4 пленарних і 2 секційних засідання, 3 наукових сателітних симпозіуми. Провідними вченими України, Росії, Ізраїлю і Франції прочитано 51 доповідь з актуальних питань імунопрофілактики інфекційних хвороб, діагностики та лікування первинних та вторинних імунодефіцитів, імунодіагностики та імунотерапії соматичних хвороб. В конференції взяли 48 професорів, лікарі і вчені з Києва, Київської області та інших регіонів України, переважно педіатри, дитячі імунологи, алергологи, епідеміологи, інфекціоністи, сімейні лікарі, головні педіатри, дитячі імунологи та сімейні лікарі управлінь ОЗ ОДА з різних регіонів України.

Основними питаннями, розглянутими на конференції були: імунологічні механізми розвитку різних хвороб у дитячому віці, генетичні аспекти імунних реакцій, фактори, що впливають на формування післявакцинального імунітету, невиправданя протипокази до щеплень, принципи впровадження нових вакцин, щеплення імунокомпрометованих пацієнтів та їх ефективність. Жваві дискусії розгорнулися навколо питання щодо оптимальних строків вакцинації проти гепатиту В та графіків вакцинації дітей старшого віку, що не були щеплені раніше. Зацікавлення викликала проблема поширення дикого вірусу поліомієліту та ролі оральної поліомієлітної вакцини в контролі над ним. В обговоренні неодноразово піднімалось питання про доступність медичної допомоги для всіх регіонів України, про створення республіканського науково-практичного центру з діагностики і лікування первинних імунодефіцитів, в якому б надавалася високоспеціалізована допомога пацієнтам з усієї України, організацію референтної діагностичної лабораторії.

Підсумки роботи конференції знайшли своє відображення у наступній резолюції, прийнятій всіма учасниками:

 1. Подати пропозицію до МОЗ України про створення Республіканського науково-практичного центру первинних імунодефіцитів.
 2. Оснастити центри клінічної імунології сучасним обладнанням (проточний цитофлюориметр, нефелометр) та діагностичними тест-системами.
 3. Організувати референт-лабораторію щодо діагностики первинних імунодефіцитів.
 4. Підвищувати рівень кваліфікації лікарів всіх спеціальностей на додипломному та післядипломному рівнях за рахунок збільшення кількості годин на викладання питань клінічної імунології та імунопрофілактики на клінічних кафедрах.
 5. Забезпечення ліками пацієнтів з первинними імунодефіцитами здійснювати централізовано.
 6. Активну імунопрофілактику вважати історично визнаним найкращим засобом контролю за інфекційними хворобами.
 7. Для досягнення максимального контролю над інфекціями, керованими засобами імунопрофілактики необхідно:
 • Забезпечити своєчасну вакцинацію
 • Досягати та підтримувати високі рівні охоплення вакцинацією
 • вважати збереження існуючої схеми вакцинації проти гепатиту В запорукою досягнення цілей, затверджених Загальнодержавною програмою імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009-2015 рр.
 1. Вважати наявність ОПВ в календарі щеплень необхідним компонентом контролю над поширенням дикого вірусу поліомієліту.
 2. Запропонувати внести зміни до Національного календаря щеплень:
 • внести гексавалентну вакцину в календар щеплень як запоруку збільшення охоплення та своєчасності вакцинації
 • впровадження програми до-вакцинації за віком верств населення, що не були охоплені вакцинацією згідно Національного календаря щеплень
 • впровадити нові вакцини проти ротавірусної, пневмококової, менінгококової інфекцій та онкогенних штамів вірусу папіломи людини.

Голова Всеукраїнської асоціації дитячої імунології,

Зав. кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО ім. П.Л. Шупика,

Головний позаштатний спеціаліст зі спеціальності «Дитяча імунологія», професор Чернишова Л. І.