Резолюція XIII Всеукраїнської конференції з міжнародною участю “Питання імунології в педіатрії”

6-7 листопада 2014 року в м. Львові відбулась XІІI Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Питання імунології в педіатрії», організована МОЗ України за ініціативою кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (зав. кафедри – професор Чернишова Л.І.) за сприяння і при безпосередній участі Львівської обласної державної адміністрації.

Конференція зібрала велику аудиторію лікарів різних спеціальностей м. Львова та інших регіонів України, переважно педіатрів, сімейних лікарів, дитячих імунологів, алергологів, епідеміологів, інфекціоністів. Всього в роботі конференції взяли участь більше 300 учасників, в тому числі професори, доктори медичних наук, викладачі кафедр ЛНМУ, НМАПО, НМУ.

На початку конференції досягнення і проблеми галузі дитячої імунології висвітлила головний дитячий імунолог МОЗ України, голова Всеукраїнської асоціації «Дитяча імунологія» професор Чернишова Л.І. Основними питаннями, на яких зупинилась професор Чернишова Л.І. в своїй доповіді, були попередження захворюваності і смертності дітей від інфекційних хвороб засобами імунопрофілактики та проблеми діагностики та лікування первинних імунодефіцитів в Україні.

У рамках зустрічі проведено 4 пленарні засідання, 2 секційних засідань, 2 наукових симпозіуми. З доповідями виступили провідні вчені і фахівці в галузі педіатрії, дитячих інфекційних хвороб, дитячої імунології, епідеміології, дитячої алергології. Основні питання, розглянуті на конференції стосувалися актуальних інфекційних хвороб, керованих засобами вакцинопрофілактики, первинних імунодефіцитів (проблемні питання діагностики та медичного супроводу), імунологічних аспектів соматичних хвороб і методів їх корекції, проблемних питань вакцинації і особливостей формування поствакцинального імунітету окремих категорій пацієнтів (після трансплантації органів і кісткового мозку, ревматоїдний артрит, ВІЛ-інфіковані тощо).

В доповідях провідних вчених важлива роль була відведена епідеміології та аналізу тягаря таких інфекційних хвороб як поліомієліт (доповідь директора ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського» професора Задорожної В.І.), ротавірусна та пневмококова інфекції (доповідь головного дитячого інфекціоніста МОЗ України професора Крамарьова С.О.), менінгококова інфекція (доповідь зав. кафедри епідеміології НМУ ім. О.О. Богомольця Колєснікової І.П.) Ці важкі інфекції продовжують бути загрозою для системи охорони здоров’я і життя дітей. Професором Чернишовою Л.І були представлені результати проведеного масштабного епідеміологічного дослідження «Розподіл серотипів S.pneumoniae при назофарингеальному носійстві у здорових дітей 6 місяців – 5 років в Україні» групи авторів (Чернишова Л.І., Гільфанова А.М., Бондаренко А.В, Глушкевич Т.Г., Яновська В.В., Якимович С.А., Рабош О.В.), яке дозволило вперше отримати дані щодо серотипового розподілу пневмококів у дітей в Україні і їх антибіотикорезистентності, що відкриває перспективи планування імунопрофілактики і емпіричної антибактеріальної терапії.

Programa-konferentsiyi-2014