XI Всеукраїнська школа-семінар «Діагностика та лікування первинних імунодефіцитів» з міжнародною участю

21-22 травня 2015 року у м. Житомирі відбувся вже 11-й в Україні науково-практичний симпозіум «Критерії ранньої діагностики первинних імунодефіцитів у дітей» з міжнародною участю в рамках Центрально-Східноєвропейської програми “J-project”.

До цього подібні симпозіуми, покликані підвищити обізнаність лікарів щодо проблеми первинних імунодефіцитів, були проведені в 10 регіонах України: Київ (2004), Львів (2005), Запоріжжя (2007), Одеса (2008), Севастополь (2009), Харків (2010), Луцьк (2011), Чернігів (2012), Мукачеве (2013), Полтава (2014). Симпозіум традиційно був організований за ініціативою кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (зав. кафедри – професор Чернишова Л.І.) за сприяння і при безпосередній участі Житомирської обласної державної адміністрації і партнерської підтримці виробника вітчизняного препарату для замісної терапії внутрішньовенним імуноглобуліном ПрАТ «Біофарма».

Конференція зібрала велику аудиторію лікарів різних спеціальностей Житомирської області та інших регіонів України, переважно педіатрів, сімейних лікарів, дитячих імунологів, алергологів, епідеміологів, інфекціоністів, пульмонологів. Також гостями симпозіуму були провідні вчені в галузі дитячої імунології з Білорусі – М.В. Бєлєвцев і С.О. Шарапова.

На початку симпозіуму головний дитячий імунолог МОЗ України і голова Всеукраїнської асоціації «Дитяча імунологія» професор Чернишова Л.І. традиційно висвітлила досягнення і проблеми стосовно діагностики і лікування первинних імунодефіцитів в Україні і світі. Зокрема, на сьогодні трансплантація стовбурових клітин здійснена 17 пацієнтам України (з них 9 – тяжкий комбінований імунодефіцит, 7 – синдром Віскотта-Олдрича, 1 – дефіцит DOCK8), успішно у 83,3% випадків, в реєстрі пацієнтів ПІД України внесено 813 осіб, для дітей із дефіцитами антитілоутворення здійснюється централізована закупівля препаратів для замісної терапії. Основними проблемами залишаються недоступність генетичної діагностики в Україні і аллогенної трансплантації стовбурових клітин від неродинного донора. Ще одним із досягнень останнього року є створення громадської організації пацієнтів із ПІД.

Програма школи-семінару складалася з двох частин: роботи у групах і безпосередньо пленарного засідання. Кожна група отримала завдання щодо певного аспекту первинних імунодефіцитів і розробила план вирішення проблеми. На пленарному засіданні прозвучали лекції і доповіді провідних вчених України і Білорусі щодо діагностики і лікування первинних імунодефіцитів.

Особливістю зустрічі була тепла, невимушена обстановка дружнього спілкування, що багато в чому завдячує гостинності організаторів.

Результати роботи конференції знайшли своє відображення у наступній резолюції, прийнятій всіма учасниками:

  1. Подати пропозицію до МОЗ України про створення Республіканського науково-практичного центру первинних імунодефіцитів.
  2. Оснастити центри клінічної імунології сучасним обладнанням (проточний цитофлюориметр, нефелометр) та діагностичними тест-системами.
  3. Забезпечення ліками пацієнтів з первинними імунодефіцитами здійснювати централізовано.
  4. Підвищення настороженості щодо первинних імунодефіцитів серед медичної громадськості – запорука ранньої діагностики і покращення прогнозу пацієнтів.
  5. Ініціювати на рівні МОЗ впровадження скринінгу і молекулярно-генетичної діагностики первинних імунодефіцитів.
  6. Громадські організації – один з рушійних механізмів покращення ситуації щодо діагностики, забезпечення лікуванням, психологічної і соціальної підтримки пацієнтів із первинним імунодефіцитом.
  7. Формування локальних осередків пацієнтської організації – запорука ефективної взаємодії між пацієнтами, лікарями і органами влади.

Після завершення конференції відбулись збори делегатів місцевих осередків та Правління Всеукраїнської асоціації «Дитяча імунологія», а також навчально-методична нарада завідувачів кафедр, які викладають питання дитячої імунології у вищих навчальних закладах 3-4 рівня акредитації післядипломної освіти.

В кінці зустрічі для учасників школи-семінару була організована екскурсія в замок «Радомисль», який зачарував мальовничим ансамблем архітектури та навколишнього пейзажу. Також усіх вразила колекція ікон різного періоду з усіх куточків України.